Chwilowkomat.pl opinie

Chwilowkomat.pl opinie

Informacje na temat firmy

Dokładna nazwa firmy brzmi Primus Finance sp. z o.o. Jej siedziba zlokalizowana jest w Warszawie przy ulicy Rodziny Hiszpańskich 8. Z przedstawicielami Chwilówkomatu można skontaktować się:

Strona WWW firmy to www.chwilowkomat.pl Przedsiębiorstwo funkcjonuje od poniedziałku do piątku od 08:00 do 20:00 oraz w soboty od 08:00 do 15:00. Chwilówkomat zajmuje się udzielaniem szybkich pożyczek internetowych. Cechą charakterystyczną są błyskawiczne wypłaty oraz prosta procedura. Według zapewnień twórców, firmę tworzą eksperci posiadający cenne doświadczenie zdobyte w dużych polskich bankach oraz innych cieszących się nieposzlakowaną opinią instytucjach finansowych.

Pożyczka dla nowych Klientów

Jak wskazuje nazwa, firma specjalizuje się przede wszystkim w przyznawaniu pożyczek z krótkim terminem spłaty. Osoby, które korzystają z usług firmy po raz pierwszy mogą liczyć na atrakcyjne warunki: pożyczka będzie darmowa, a jej kwota może wynosić od 500 do 2000 złotych. Na jej spłatę mamy od 7 do 30 dni. Wszystkie następne pożyczki zaciągnięte w Chwilowkomat.pl można brać na wyższe kwoty, Pożyczając pieniądze drugi raz, można liczyć na 2500 złotych. Przy trzeciej pożyczce będzie to 3000 złotych, przy czwartej 4000, a przy piątej i każdej następnej maksymalnie 5000 złotych. Wszystkie pożyczki licząc od drugiej związane są również z ponoszeniem przez pożyczkobiorcę dodatkowych opłat. Mowa tu o oprocentowaniu nominalnym, którego wysokość jest równa 10% w skali roku oraz prowizji. Wysokość prowizji zależy od kwoty pożyczki.

Przedłużenie terminu spłaty

Niektórzy mogą czasem napotkać na problemy w spłacie swoich zobowiązań wobec Chwilówkomat.pl Z tego względu firma przygotowała dla Klientów atrakcyjną ofertę refinansowania pożyczki. Dodatkowym atutem tej oferty jest brak opłat przy składaniu wniosku o przedłużenie terminu spłaty. Koszty refinansowania należy bowiem ponieść dopiero w czasie spłacania całej pożyczki.

Kryteria dotyczące przyznawania pożyczek

Chwilówkomat kieruje swoją ofertę wyłącznie do osób spełniających określone niżej kryteria:

 • są w wieku 18-75 lat,
 • mają obywatelstwo polskie,
 • zamieszkują na terenie Polski,
 • pożyczkę przeznaczą na cele prywatne,
 • pożyczkę zaciąga osoba fizyczna,
 • pożyczkobiorca musi posiadać dowód osobisty,
 • obowiązek posiadania odpowiedniej zdolności kredytowej,
 • brak zaległości w Biurze Informacji Kredytowej,
 • brak zadłużeń,
 • nie posiadanie aktywnej pożyczki w Chwilowkomat.pl,
 • posiadanie indywidualnego konta bankowego z dostępem do bankowości elektronicznej (nie może to być konto w SKOK),
 • posiadanie telefonu komórkowego z polskim numerem oraz adresu e-mail

Bazy sprawdzane przez Chwilówkomat

Chwilówkomat kładzie duży nacisk na sprawdzenie poziomu wydajności finansowej swoich pożyczkobiorców. Warunkiem uzyskania pożyczki jest więc brak jakichkolwiek zaległości w spłacie wcześniejszych oraz obecnych zobowiązań. Potwierdzenie tych informacji firma uzyskuje poprzez wgląd do następujących baz:

 • Big InfoMonitor,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Rejestr Dłużników ERIF,
 • Krajowy Rejestr Długów – KRD,
 • Biuro Informacji Kredytowej – BIK

Rachunek bankowy

Rachunek bankowy, na jaki należy dokonywać wpłat za raty pożyczki przyporządkowany jest w sposób indywidualny każdemu Klientowi. Informacje na ten temat znajdują się po zalogowaniu się na Konto Klienta w sekcji Spłata.

Co grozi za nie płacenie rat?

W momencie, gdy pożyczkobiorca będzie uchylał się od spłaty zobowiązań wobec Chwilówkomat.pl, czekać go mową dotkliwe konsekwencje finansowe takie jak:

 • odsetki karne za zwłokę w wysokości 14% w skali roku, które naliczane są od pierwszego dnia przeterminowania pożyczki,
 • otrzymywanie ponagleń oraz wezwań do zapłaty od Chwilówkomat.pl,
 • przeprowadzenie postępowania komorniczego,
 • wpisanie Klienta do rejestru dłużników,
 • wizyta w domu windykatora terenowego,
 • sprzedanie długi Klienta firmie windykacyjnej przez pożyczkodawcę,
 • przeprowadzenie rozprawy sądowej w sądzie cywilnym

Stefan Rączka