Efino opinie

Efino opinie

Podstawowe informacje na temat Efino

Pełna nazwa firmy brzmi Creamfinance Poland spółka z o. o. Jej siedziba zlokalizowana jest w Warszawie przy ulicy Kasprzaka 2/8. Z jej przedstawicielami można kontaktować się drogą:

 • telefoniczną – 22 388 64 44,
 • mailową – info@efino.pl

Firma funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 22:00 oraz w soboty i niedziele od 09:00 do 18:00. Efino powstało z myślą o pożyczkobiorcach potrzebujących szybkiego oraz prostego w obsłudze finansowania, które nie będzie wiązało się z przejściem długiej i skomplikowanej procedury pożyczkowej. Kreator marki to firma Creamfinance Poland spółka z o. o., która nie jest prawdziwym pożyczkodawcą, lecz tylko pośrednikiem.

Pierwsza pożyczka

Efino to pożyczkodawca, który specjalizuje się w udzielaniu pożyczek ratalnych. Z tego względu nie oferuje pożyczkodawcom pożyczek darmowych. Każdy nowy Klient może liczyć na kwotę od 1000 do 6000 złotych. Okres spłaty może wynosić od 3 do maksymalnie 18 miesięcy. Klienci, którzy zdecydują się na kolejną pożyczkę mogą otrzymać nawet 10000 złotych. Wówczas okres spłaty wydłuża się do 24 miesięcy.

Koszty

Każdy pożyczkodawca musi liczyć się z poniesieniem kosztów wynikających z oprocentowania stałego, którego wysokość jest równa 10%. Doliczana jest również prowizja za udzielenie pożyczki. Całkowite koszty pożyczki dla konkretnych kwot znajdują się poniżej:

 • 10000 zł na 24 miesiące – 9407 zł kosztów,
 • 10000 zł na 18 miesięcy – 7713 zł kosztów,
 • 6000 zł na 18 miesięcy – 4628 zł kosztów,
 • 5000 zł na 12 miesięcy- 2996 zł kosztów,
 • 3000 zł na 12 miesięcy – 1798 zł kosztów,
 • 2000 zł na 6 miesięcy – 789 zł kosztów

Kto może ubiegać się o pożyczkę w Efino?

O otrzymanie pożyczki w Efino mogą starać się wszystkie osoby, które spełnią poniżej wymienione warunki:

 • ukończenie 21 roku życia,
 • posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • zamieszkiwanie na stałe na terenie Polski,
 • posiadanie ważnego dowodu osobistego,
 • posiadanie regularnych dochodów, które będą pozwalały na spłacenie pożyczki,
 • niefigurowanie w rejestrach dłużników sprawdzanych przez Efino,
 • brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Efino w momencie, gdy pożyczkobiorca stara się o otrzymanie kolejnej pożyczki,
 • posiadanie konta bankowego w polskim banku wraz z dostępem do bankowości elektronicznej,
 • posiadanie aktywnego telefonu komórkowego oraz adresu e-mail

Liczba kont posiadana przez Efino

Aby otrzymać pożyczkę maksymalnie szybko, należy posiadać konto w tym samym banku, w jakim konto ma Efino. Efino prowadzi rachunki w następujących instytucjach finansowych:

 • Getin Noble Bank,
 • Alior Bank,
 • mBank,
 • Bank Millennium,
 • Pekao SA,
 • BZ WBK,
 • PKO BP

Informacje weryfikowane przez Efino

Efino sprawdza informacje dotyczące terminowości spłacanych wcześniej zobowiązań oraz obecnych zaległości finansowych. Aby rozpatrzyć wniosek, firma bada informacje zawarte w następujących rejestrach:

 • rejestr Związku Banków Polskich,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Rejestr Dłużników ERIF,
 • Krajowy Rejestr Długów – KRD,
 • Biuro Informacji Kredytowej – BIK

Istnieje wysoki poziom prawdopodobieństwa, że osoba widniejąca na liście dłużników w którymkolwiek z powyższych rejestrów nie otrzyma od Efino pożyczki.

Przedłużenie terminu spłaty

Efino nie umożliwia pożyczkobiorcom przedłużenia terminu spłaty otrzymanej pożyczki. Wszystkie pożyczki muszą więc być spłacane zgodnie z harmonogramem. Jeśli Klient przez dłuższy czas będzie zalegał ze spłatą jednej lub kilku rat, nastąpią poważne następstwa, takie jak:

 • naliczenie dodatkowych odsetek karnych w wysokości 14% kwoty pożyczki w skali roku,
 • wypowiedzenie umowy przez Efino – wówczas firma wymaga dokonania natychmiastowej wpłaty,
 • otrzymywanie monitów, wezwań do zapłaty oraz telefonów od wierzyciela,
 • wizyta windykatora w miejscu zamieszkania,
 • sprzedaż zadłużenia innemu wierzycielowi, który uzyska takie samo prawo do ściągania należności,
 • przeprowadzenie postępowania sądowego oraz konieczność zwrotu kosztów postępowania,
 • przeprowadzenie egzekucji komorniczej oraz zajęcie majątku,
 • wpisanie Klienta do rejestru dłużników

Stefan Rączka