Fellow Finance opinie

Fellow Finance opinie

Informacje na temat Fellow Finance

Pełna nazwa firmy brzmi Fellow Finance Sp. z o.o. Jej siedziba mieści się w Warszawie przy ulicy Nowogrodzkiej 44 lok. 3. Konsultanci firmy pracują od poniedziałku do piątku w godzinach 11:00 – 15:00. Firma posiada swoją stronę internetową www.fellowfinance.pl. Kontakt z przedstawicielami jest możliwy poprzez:

 • drogę mailową – bok@fellowfinance.pl,
 • numer telefonu – 223975115

Fellow Finance stworzyła fińska firma Taaleri Oyi. Tak naprawdę nie jest to faktyczny pożyczkodawca, bowiem oferuje swoim Klientom obsługę pożyczkową i pośrednictwo internetowe w zawieraniu umów między pożyczkobiorcami a inwestorami, którzy chcą zarabiać na pożyczaniu. Fellow Finance to usługa oparta na pożyczkach społecznościowych. Obecnie ten model zyskuje coraz większą popularność. Wynika to z faktu, że tego typu pożyczki można uzyskać na znacznie lepszych oraz uelastycznionych, dostosowanych do potrzeb Klientów, warunkach. Pożyczki można bowiem uzyskać nawet bez BIK.

Istnieją pożyczki darmowe?

Niestety, w Fellow Finance nie da się otrzymać pożyczki darmowej, bowiem na transakcjach muszą zarobić pośrednicy jak i inwestorzy. W zamian za to często organizowane są promocje polegające na znacznym obniżeniu kosztów. Standarowa oferta Fellow Finance to pożyczki ratalne. Można zaciągać je na kwoty w przedziale 1000 – 12 000 złotych. Okres spłaty wynosi od 4 do 24 miesięcy. Każdy pożyczkodawca zobowiązany jest do poniesienia kosztów, które wynikają z oprocentowania stałego, którego wysokość jest równa 10%. Oprócz tego musi uiścić opłatę wstępną, opłatę administracyjną oraz opłatę za prowadzenie konta.

Przesunięcie terminu spłaty 

Istnieje możliwość przedłużenia terminu spłaty zobowiązania o 14 bądź 30 dni. Warunkiem jest jednak wcześniejsze terminowe spłacanie rat. Tego typu usługa jest płatna. Należy ją opłacić przed uruchomieniem odroczenia pożyczki.

Do kogo Fellow Finance kieruje swoją ofertę?

Pożyczkobiorcy, którzy chcą wziąć pożyczkę społecznościową od prywatnych inwestorów muszą spełnić następujące wymagania:

 • ukończyć minimum 20 rok życia oraz nie mieć więcej niż 75 lat,
 • posiadać polskie obywatelstwo,
 • mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
 • posiadać ważny dowód osobisty,
 • zamieszkiwać w sposób ciągły na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 • posiadać stałe, regularne dochody, które pozwalają na spłacenie pożyczki,
 • posiadać wiarygodność finansową,
 • mieć konto bankowe wraz z dostępem do bankowości elektronicznej od minimum 3 miesięcy,
 • posiadać założony osobisty profil Klienta w serwisie Fellow Finance,
 • posiadać adres e-mail oraz telefon komórkowy

Rachunki bankowe posiadane przez Fellow Finance

Fellow Finance posiada konta bankowe w PKO BP oraz w mBanku. W przypadku posiadania rachunku w wyżej wymienionych bankach, pożyczkę otrzyma się już w kilka minut po złożeniu dyspozycji. W przeciwnym razie czas ten przedłużyć się może nawet do kilkunastu godzin.

Informacje weryfikowane przez Fellow Finance

Fellow Finance nie jest klasycznym pożyczkodawcą, jednak musi znać sytuację finansową pożyczkobiorcy. Z tego względu sprawdza informacje zawarte w niżej wymienionych rejestrach dłużników:

 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Big InfoMonitor,
 • Rejestr Dłużników ERIF,
 • Krajowy Rejestr Długów – KRD,
 • Biuro Informacji Kredytowej – BIK

Uchylanie się od spłacania pożyczki – konsekwencje 

Jeśli pożyczkobiorca będzie uchylał się od spłacania zobowiązań wobec Fellow Finance, musi liczyć się z przykrymi konsekwencjami – dokładnie takimi samymi, jakie spotkałyby go w przypadku nie płacenia zobowiązań wobec standardowych pożyczkodawców. Fellow Finance posiada bowiem prawo do występowania w imieniu inwestora w celu:

 • obciążenia Klienta dodatkowymi kosztami karnymi, których wysokość wynosi 14% w skali roku za wszystkie dni opóźnienia w spłaceniu raty,
 • wysyłania listownych monitów o braku spłaty oraz wezwań,
 • przeprowadzania windykacji terenowej, telefonicznej oraz mailowej,
 • przekazania sprawy do komornika,
 • wpisania pożyczkobiorcy do rejestru dłużników,
 • skierowania sprawy do sądu cywilnego

Stefan Rączka