Ferratum Money opinie

Ferratum Money opinie

Najważniejsze informacje na temat Ferratum

Dokładna nazwa przedsiębiorstwa brzmi Ferratum Bank p.l.c. Jej siedziba mieści się na Malcie w Tagliaferro Business Centre Level 6, 14 High Street, Sliema. Kontakt z konsultantami odbywa się drogą mailową (info@ferratumbank.pl) oraz telefoniczną (71 716 22 22). Ferratum Money posiada również swoją stronę internetową www.ferratum.pl Firma tanalezy do grona najbardziej znanych pożyczkodawców w Polsce. Jako jedna z nielicznych posiada bardzo cenną licencję Komisji Nadzoru Finansowego w swoim kraju macierzystym, czyli na Malcie. Dzięki temu proponuje ona swoim Klientom bardzo wysoki standard oferowanych usług a także bezpieczeństwo finansowe. Ferratum pożycza pieniądze na wyjątkowo atrakcyjnych warunkach, dzięki czemu swą działalność rozszerzyło na 20 krajów całego świata. W Polsce Ferratum zarządza również markami takimi jak Kasa TAK oraz Ekspres Kasa. Dodatkowo współpracuje z pośrednikiem pożyczkowym Ofin. Ferratum Money opinie posiada znakomite, co potwierdza liczba przeszło 1,5 miliona zadowolonych Klientów.

Pierwsza pożyczka

Ferratum oferuje pożyczanie zarówno w formie „na chwilę” oraz na raty. Na pożyczkę chwilówkową liczyć mogą nowi Klienci, dzięki czemu jest ona darmowa. Jeżeli spłaci on ją w ustalonym terminie, będzie musiał zwrócić dokładnie tyle, ile pożyczył. Kwota takiej chwilówki może wynosić od 100 do 2000 złotych na okres od 15 do 30 dni.

Z kolei pożyczka na raty to oferta, z której skorzystać mogą stali i nowi Klienci. Maksymalna kwota pierwszej pożyczki tego typu może wynosić nawet 5000 złotych, a każdej następnej aż 10000 złotych. Za każdym razem pożyczkobiorca musi oddać pożyczkę w terminie 6 – 24 miesięcy. Oczywiście wszystkie pożyczki na raty są płatne. Należy liczyć się z oprocentowaniem w wysokości 10% w skali roku oraz prowizją za jej udzielenie, której wysokość uzależniona jest od kwoty pożyczki. Oprócz tego należy wnieść opłatę administracyjną.

Przedłużenie terminu spłaty

W przypadku, gdy Klient napotka trudności w terminowej spłacie chwilówki, przysługuje mu prawo do dwukrotnego przedłużenia tego terminu. Co ważne: nie wiąże się to z ponoszeniem żadnych dodatkowych opłat, jak ma to miejsce u niektórych pożyczkodawców. Należy z kolei przedstawić poręczenie gwaranta, które podpisane będzie przez dwóch świadków bądź notariusza.

Kto może wziąć pożyczkę w Ferratum Money?

Na pożyczkę w Ferratum Money mogą liczyć wszystkie osoby, które:

 • ukończyły 18 lat (nie ma granicy wiekowej),
 • posiadają obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej oraz dowód osobisty,
 • posiadają status konsumenta – pożyczki Ferratum kierowane są wyłącznie do osób fizycznych,
 • posiadają konto w banku oraz dostęp do bankowości elektronicznej,
 • posiadają telefon komórkowy i adres e-mail,
 • nie posiadają zadłużenia w żadnej firmie pożyczkowej,
 • nie posiadają aktywnej pożyczki w Ferratum Bank ani żadnej marce, która należy do tej firmy,
 • posiadają regularne dochody, których wysokość pozwala na spłatę pożyczki,
 • posiadają stały adres zameldowania w Polsce

Rachunki bankowe posiadane przez Ferratum Money

Ferratum Money posiada konto tylko w dwóch bankach. Mowa tu o BZ WBK oraz Pekao SA. Klienci, którzy posiadają konto w wyżej wymienionych instytucjach otrzymają zatem pieniądze bardzo szybko.

Bazy weryfikowane przez Ferratum

Ferratum udziela pożyczek tylko tym osobom, które nie są zadłużone. Aby zweryfikować informacje na ten temat, firma sprawdza następujące rejestry:

 • Big InfoMonitor,
 • Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej,
 • Krajowy Rejestr Długów – KRD,
 • Rejestr Dłużników ERIF

Nie spłacam pożyczki. Co wtedy?

Jeśli Klient nie spłaci rat pożyczki, firma w sposób natychmiastowy podejmuje stosowne kroki zawarte w umowie. Są to kroki takie jak:

 • nałożenie odsetek karnych w wysokości 14 % w skali roku,
 • wszczęcie procedury windykacyjnej,
 • sprzedanie długu Klienta firmie windykacyjnej,
 • wpisanie do jednego lub kilku rejestru dłużników,
 • przeprowadzenie postępowania komorniczego, którego skutkiem może by zajęcie majątku pożyczkobiorcy,
 • założenie sprawy w sądzie

Stefan Rączka