Kiedy pożyczka podlega pod VAT?

Kiedy pożyczka podlega pod VAT?

Osoby, które rozważają zaciągnięcie pożyczki za pośrednictwem internetu czasami zastanawiają się, czy zmuszone będą do odprowadzenia od niej podatku. Na szczęście tego rodzaju obawy są nieuzasadnione. Wszelkie koszty związane z pożyczką są spisane w umowie, a konieczność uiszczania podatku VAT nie leży w gestii pożyczkobiorcy.

Co dokładnie jest opodatkowane? 

Każda przyznana nam oprocentowana pożyczka finansowa zaliczana jest do tak zwanego odpłatnego świadczenia usług. Zatem wszelkie związane z nią koszty obciążone są opodatkowaniem VAT. Jednocześnie zgodnie z artykułem 43, ust.1, punkt 38 ustawy dotyczącej VAT, czynność udzielania pożyczek musi być zwolniona z podatku VAT. 

Kiedy pożyczki udziela przedsiębiorca

Jeżeli pożyczki udziela podmiot gospodarczy, nawet jeżeli nie stanowi to przedmiotu jego działalności, to tego rodzaju czynność nie będzie opodatkowana podatkiem VAT. Nie będzie ona również podlegać podatkowi PCC. 

Udzielanie pożyczek przez podatników VAT zgodnie z aktualnym orzecznictwem można zaliczyć do działalności gospodarczej. Niemniej jednak trzeba podkreślić, że przepisy nie są w tymże zakresie jednolite. Zatem jeżeli prowadzimy działalność gospodarczą i chcemy okazjonalnie udzielać komuś pożyczek, warto będzie złożyć wniosek o wydanie wybranej interpretacji przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do wykonanego świadczenia. 

Kiedy zatem pożyczka podlega VAT?

Udzielanie pożyczek przez podatników VAT spełnia pewne przesłanki, które pozwalają uznać tą czynność za taką, która musi być opodatkowana. Do czynienia mamy tu bowiem z usługą na rzecz innych podmiotów, która polega na udostępnieniu im zwykle za wynagrodzeniem kapitału na czas umowy. Jednakże usługa udzielania pożyczek korzysta ze zwolnienia z płacenia podatku na podstawie artykułu.43, ust.1, pkt. 38 ustawy dotyczącej VAT. 

Jeżeli zamierzamy ubiegać się o udzielenie pożyczki w instytucjach finansowych, które zajmują się tym zawodowo, nie musimy zamartwiać się koniecznością płacenia podatku VAT. Ten w ramach prowadzonej działalności uiści pożyczkodawca. W sytuacjach, kiedy pożyczki udziela nam osoba prywatna, umowa pożyczki będzie związana z koniecznością opłacenia podatku PCC (podatek od czynności cywilnoprawnych). 

Miejsce świadczenia usług a podatek VAT

Jeżeli pożyczymy pieniądze komuś, kto także jest podatnikiem VAT-u, to ten rodzaj usługi opodatkowany będzie tam, gdzie nasz pożyczkobiorca ma swoją siedzibę. Wyjątek stanowią jedynie pożyczkobiorcy, którzy nie są podatnikami, jak i ich miejsce zamieszkania znajduje się poza terenem Unii europejskiej. Wtedy miejsce opodatkowania stanowić będzie ich siedziba. I chociaż, jak już wspomniano udzielanie pożyczek nie jest związane z koniecznością uiszczania podatku VAT, to w wybranych wypadkach przedsiębiorca może zostać zobligowany do wystawienia odpowiedniej faktury. Będzie tak wtedy, gdy faktury za konkretne świadczenia zażąda ich nabywca. Tego rodzaju żądanie ma on prawo złożyć w przeciągu trzech miesięcy począwszy od terminu wykonania usługi.  

Stefan Rączka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.