Kredyt na milion złotych – dla kogo to możliwe ?

Kredyt na milion złotych – dla kogo to możliwe ?

Banki są w stanie pożyczyć milion złotych tym kredytobiorców, którzy posiadają miesięczny dochód na poziomie 9200 złotych. Jest to oczywiście łatwiejsze  w przypadku rodziny. Wówczas na milion złotych kredytu liczyć może nawet co ósme gospodarstwo domowe. Co jednak z osobami samotnymi?

Kredyt na milion złotych

Nieruchomości są coraz droższe. Aby zakupić apartament w centrum miasta milion złotych to minimum. Posiłkować się można oczywiście kredytem z banku, ale kto może liczyć na tak dużą pożyczkę? Okazuje się, ze wcale nie tak mało osób. Z analiz wynika, że przeciętna rodzina musiałaby mieć przychód na poziomie około 9200 złotych miesięcznie netto, aby móc uzyskać kredyt na poziomie miliona złotych. Przy obecnym oprocentowaniu wiązałoby się to z miesięczną ratą na poziomie niemal 6000 złotych. Tym samym spełniony byłby warunek rekomendacji T, która pozwala na kredyt w walucie rodzimej przeznaczyć maksymalnie 65% dochodu. Oczywiście zakładając, że dana rodzina nie ma innych zobowiązań finansowych np. kredytów gotówkowych czy kart kredytowych itd.

Kto może liczyć na kredyt w wysokości miliona złotych?

Jak wiele polskich rodzin dysponuje dochodem na poziomie minimum 9200 zł netto w skali miesiąca? Warto w tym przypadku przytoczyć dane GUS i Eurostatu. Okazuje się, że dochód na poziomie 9200 zł miesięcznie, a więc ponad 110 000 złotych rocznie uzyskuje niemal 12,5% osób mieszkających w Polsce, a więc 4,8 mln osób. Jednak nie wszystkie one mogłyby liczyć na kredyt w wysokości miliona złotych. Dlaczego?

W wyliczeniu założono bowiem, że dane gospodarstwo domowe nie ma żadnych innych zobowiązań finansowych  np. pożyczek, kredytów czy kart kredytowych. Tymczasem takich osób jest coraz więcej. Ponadto założono również, że dane gospodarstwo składa się tylko z 2,87 osoby, co jest wartością tylko statystyczną. W Polsce 24% gospodarstw domowych tworzą osoby samotne. 25,7% gospodarstw składa się z dwóch osób, a 20,2% z trzech osób. Tym samym singiel musiałby zarabiać ponad 110 000 zł w skali roku, aby móc uzyskać kredyt w wysokości miliona złotych. Tymczasem takich osób w całej populacji jest tylko 0.03%. Daje to około 9 tysięcy osób. W przypadku małżeństw każdy z małżonków musiałby osiągać dochód minimum 55 tysięcy złotych rocznie. W Polsce takich osób jest około 1%, a więc niecałe 374 tysiące.

Tym samym okazuje się, że na kredyt w wysokości miliona złotych mogłoby liczyć 1,1 mln Polaków prowadzących trzyosobowe gospodarstwo domowe. W praktyce wygląda to jednak inaczej. Banki nie uwzględniają bowiem zawsze wszystkich źródeł dochodów i nie są w tej kwestii zbyt elastyczne. Dodatkowym elementem jest oczywiście wiek potencjalnych kredytobiorców. W wymienionych powyżej statystykach uwzględnione zostały również bowiem osoby w wieku emerytalnym. Tymczasem rzadko decydują się one na wzięcie kredytu i banki ostrożnie podchodzą do ich udzielania. Okazuje się więc, że w Polsce na kredyt w wysokości miliona złotych mogłoby sobie pozwolić relatywnie niewiele osób, najwyżej kilka procent populacji.

Stefan Rączka