Money Man opinie

Money Man opinie

Nazwa firmy:   ID Finance Poland sp. z o. o.

Siedziba firmy: 01-209 Warszawa

                         ul. Hrubieszowska 6a

                         lokal II/A

Adres E-mail:   kontakt@moneyman.pl

Strona www:     www.moneyman.pl

Telefon kontaktowy: 221-220-221

NIP: 5272751237

REGON: 363055557

KRS: 0000587232

Godziny pracy: poniedziałek-piątek: 8-20

                         sobota 9-17

MoneyMan to międzynarodowa firma finansowa. Na rynku polskim działa od 2016 roku. Firma posiada zróżnicowaną ofertę pożyczkową zarówno dla nowych i stałych klientów. Osoby zainteresowane podjęciem pożyczki, pożyczki ratalnej lub chwilówki mogą wybrać najlepiej dopasowaną dla siebie ofertę. Money Man oferuje cztery pakiety:

Pakiet Start

Darmowa pożyczka skierowana do nowych klientów. Oferta dotyczy tylko pierwszej pożyczki w kwocie od 100 do 1500 zł, udzielanej na okres od 1 do 2 miesięcy. Osoby, które skorzystają z tej oferty nie ponoszą kosztów prowizji i odsetek kapitałowych. Warunkiem jest terminowa spłata pożyczonej kwoty pieniędzy. Jeżeli klient nie dotrzyma terminu wymagalności spłaty, będzie zobowiązany zwrócić pożyczkę wraz z kosztami wskazanymi w Umowie pożyczki/pożyczki ratalnej.

Super Start   

Jest to kolejna opcja skierowana do nowych klientów.W pakiecie tym dostępne są środki większe niż w opcji start, natomiast jest to opcja płatna. W pakiecie Super Star nowy klient może pożyczyć kwotę od 1600 do 4000 zł na okres od 1 do 4 miesięcy (opcja ratalna) 

Koszty pożyczki Super Start przy maksymalnej kwocie 4000 zł na maksymalny okres 4 miesięcy:

RRSO: 388,00%

Prowizja: 1403,44 zł

Odsetki: 101,53 zł

Rata miesięczna: 1376,25 zł

Ostatecznie klient zwróci 5504,97 zł, czyli poza pożyczonymi pieniędzmi poniesie koszty w wysokości 1504,97 zł.

Turbo 

Jest to opcja pożyczki skierowana do stałych klientów. W Turbo jest dostępna wyższa kwota pożyczki z miesięczną opcją spłaty. W pakiecie tym klient może pożyczyć od 4100 do 5000 zł na okres od 1 do maksymalnie 5 miesięcy. 

Koszty pożyczki Turbo przy maksymalnej kwocie 5000 zł na maksymalny okres 5 miesięcy:

RRSO: 286,18 %

Prowizja: 1769,10 zł

Odsetki: 152,03 zł

Rata miesięczna: 1384,23 zł

Ostatecznie klient zwróci 6921,13 zł, czyli poza pożyczoną kwotą poniesie koszty w wysokości 1921,13 zł.

Super Turbo

Jest to kolejny pakiet skierowany do stałych klientów Money Man. W opcji tej można pożyczyć kwotę większą od opcji Turbo z miesięczną opcją spłaty. Stali klienci mogą pożyczyć kwotę od 5100 do 7000 zł na okres od 1 do 7 miesięcy. 

Koszty pożyczki w pakiecie Super Turbo przy maksymalnej kwocie pożyczki 7000 zł na maksymalny okres 7 miesięcy:

RRSO: 212,25%

Prowizja: 2756,88 zł

Odsetki: 292,55 zł

Rata miesięczna: 10049,43 zł

Podsumowując, klient poza pożyczoną kwotą będzie musiała ponieść koszty w wysokości 3049,43 zł. 

Profil klienta Money Man

Aby móc skorzystać  z oferty finansowej Money Man należy spełnić wszystkie wymienione warunki:

– pełnoletność;

– posiadanie polskiego obywatelstwa;

– polski adres zamieszkania i zameldowania (nie muszą być takie same);

– regularne dochody w odpowiedniej wysokości;

– bycie konsumentem w pełni zdolnym do czynności prawnych;

– nie posiadanie niespłaconej pożyczki w Money Man, ani żadnych zaległości gotówkowych względem firmy;

– posiadanie indywidualnego konta bankowego (posiadanie do niego dostępu internetowego);

– posiadanie telefonu komórkowego z numerem polskiego operatora;

– posiadanie osobistego adresu e-mail;

Wnioskowanie o pożyczkę 

Aby zawnioskować o pożyczkę w Money Man należy odwiedzić stronę internetową firmy www.moneyman.pl. Cały proces wnioskowania o kwotę pożyczki nie powinien zająć więcej niż kilkanaście minut. Wniosek wypełnia się on-line (zwykle zajmuje to ok 10 minut). 

Nowi klienci – po wejściu na stronę Money Man klikają „Złóż wniosek o pożyczkę”.

Zarejestrowani klienci logują się w zakładce „Moje konto” i klikają „Weź pożyczkę”.

We wniosku należy:

– podać kwotę o jaką wnioskujemy i okres trwania pożyczki;

–  dokonać rejestracji w serwisie (podajemy swoje dane, nr. telefonu, e-mail, PESEL, serię i numer dowodu osobistego, stan cywilny, liczbę osób na utrzymaniu, adres zamieszkania i zameldowania, wykształcenie i miejsce zatrudnienia, kwotę miesięcznych dochodów netto oraz numer konta bankowego);

– potwierdzić numer telefonu komórkowego (wpisując we wskazane miejsce formularza kod otrzymany smsem);

– Zweryfikować numer konta bankowego (w tym celu należy można zalogować się do systemu bankowości internetowej swojego banku przy pomocy aplikacji Instantor lub dokonać przelewu 1 grosza na konto bankowe Money Man);

Po odpowiednim wypełnieniu formularza i zaznaczeniu odpowiednich zgód, należy oczekiwać na decyzję w sprawie pożyczki. Trwa to zwykle do kilkunastu minut. Uzależnione jest to od godzin księgowania banków. Najszybciej decyzję otrzyma klient, który skorzysta z Instantora. O decyzji klient jest informowany mailowo. 

Jakie bazy sprawdza Money Man 

Osoba ubiegająca się o pożyczkę, musi liczyć się ze sprawdzeniem jej historii kredytowej i stanie aktualnych zobowiązań i zadłużeń. Money Man pobiera informację z :

– BIK (Biuro Informacji Kredytowej);

– Rejestru Dłużników ERIF:

– BIG Infomonitor;

– rejestru Związków Banków Polskich. 

Spłata pożyczki / Trudności ze spłatą w terminie

Spłaty udzielonej pożyczki można udzielić na dwa sposoby. Klient po zalogowaniu do swojego konta na Money Man wybiera „Spłać pożyczkę”, a następnie wybiera z listy nazwę swojego banku i loguje się do niego (po przekierowaniu na stronę internetową banku). Dzięki usłudze zPay dokonywany jest automatyczny przelew na konto Money Man. W drugiej opcji klient manualnie dokonuje przelewu na rachunek pożyczkodawcy w banku BZ WBK S.A. (81109025900000000133443379) w tytule przelewu podając numer pożyczki. 

Klient, który nie może spłacić pożyczki lub raty w terminie powinien skontaktować się możliwie wcześniej z Money Man mailowo windykacja@moneyman.pl lub telefonicznie +48(32)4202764. Pożyczkobiorca wspólnie z konsultantami musi znaleźć odpowiednie rozwiązanie i wyjście z sytuacji. Podstawowymi kosztami opóźnienia w spłacie są odsetki za opóźnienie na mocy Ramowej Umowy Pożyczki.Klient ma prawo do wcześniejszej spłaty raty lub całości pożyczki, natomiast przekroczenie terminu spłaty może skutkować podniesieniem dodatkowych opłat w wysokości 14 % kwoty pożyczki w skali roku.  

Stefan Rączka