Od czego zależą koszty kredytu hipotecznego?

Od czego zależą koszty kredytu hipotecznego?

Nie każdy dysponuje odpowiednio wysokimi oszczędnościami, aby móc sobie pozwolić na kupno mieszkania czy samochodu za gotówkę. Wówczas rozwiązaniem jest zaciągnięcie kredytu bankowego. Od czego, poza oprocentowaniem i prowizją, zależy jego wysokość?

Koszty kredytu hipotecznego

Na koszt kredytu składają się odsetki (oprocentowanie) oraz opłaty i prowizje banku. Tak naprawdę jednak wysokość tych kosztów w dużej mierze zależy od ryzyka kredytobiorcy, a więc od tego, jak bank ocenia wiarygodność danej osoby. Klienci, którzy są dla banku wiarygodni, a więc posiadają wysokie i stabilne dochody czy w przeszłości spłacali swoje zobowiązania finansowe, mogą liczyć na korzystniejsze warunki niż osoby, co do których bank ma pewne wątpliwości.

Zabezpieczenie kredytu

Koszty kredytu zależą również od tego, co stanowi jego zabezpieczenie. W przypadku kredytu hipotecznego jest to na ogół nieruchomość. Znaczenie ma też wartość kredytu w stosunki do jego zabezpieczenia, a więc wskaźnik LTV.

Co to jest WIBOR?

Oprocentowanie w dużej mierze naliczane jest na podstawie stawki WIBOR (w przypadku kredytów złotówkowych) lub LIBOR (dotyczy kredytów w walutach obcych). Stawki te informują, z jak dużym oprocentowaniem bank pożycza pieniądze. Zmieniają się one z czasem, ale pozostają takie same dla wszystkich banków.

Marża kredytu

Na oprocentowanie kredytu składa się poza WIBOREM (LIBOREM) również jego marża. To zarobek banku. Wysokość marży ustalana jest indywidualnie między bankiem a kredytobiorcą. Pozostaje ona najczęściej taka sama przez cały okres kredytowania.

Prowizja

To ponoszony jednorazowo koszt kredytu. Najczęściej jest to około 1% w przypadku kredytów złotówkowych. Bank zwykle pieniądze potrąca już z kwoty kredytu. Są wprawdzie banki, które reklamują się, że oferują kredyt bez prowizji, ale wówczas opłata ta może być ukryta w wysokości oprocentowania. Warto jednak pamiętać, że wysokość prowizji zawsze można próbować z bankiem negocjować.

Ubezpieczenie kredytu

W przypadku kredytów hipotecznych wymagane jest często ubezpieczenie pomostowe, które zabezpiecza kredyt do chwili wpisania nieruchomości do księgi wieczystej. W sytuacji, gdy kredytobiorca nie ma wkładu własnego musi również wykupić ubezpieczenie brakujących środków własnych.

Koszty dodatkowe

Poza tym warto pamiętać o kosztach sądowych i notarialnych. Często banki pobierają ponadto prowizję za wcześniejszą spłatę kredytu oraz wymagają ubezpieczenia na życie czy ubezpieczenia od utraty pracy. Nie można też zapomnieć, że sporo zależy od czynników ogólnych, natury ekonomicznej np. inflacji czy wysokości stóp procentowych.

Stefan Rączka