Opoqa opinie

Opoqa opinie

Pożyczka w firmie Opoqa

Instytucja finansowa, działająca pod nazwą Opoqa należy do spółki AFK Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego. Firma Opoqa oferuje swoim klientom pożyczki krótkoterminowe na jasno określonych zasadach, z pełnym dostępem do informacji o kosztach i warunkach uzyskania pożyczki. W zamian Opoqa wymaga od wnioskodawców uczciwości podanych informacji oraz niezadłużenia, wykazywanego w rejestrach dłużników. Instytucja finansowa Opoqa dba, aby klienci, którzy zdecydowali się zarejestrować w ich systemie, mieli dostęp do przygotowanej dla nich oferty przez cały rok, a wszelkich informacji udziela się w dniach roboczych, pomiędzy godziną 9.00, a 17.00 pod numerem telefonu: 22 182 34 80 lub poprzez kontakt e-mailowy: kontakt@opoqa.pl

Jak wnioskować o pożyczkę w Opoqa?

Aby złożyć wniosek o udzielenie pożyczki krótkoterminowej, należy zarejestrować się w serwisie internetowym firmy Opoqa oraz pozytywnie przejść proces weryfikacji danych osobistych i finansowych. Krokiem pierwszym w procedurze rejestracji będzie wypełnienie formularza, zawierającego informacje o danych osobowych. Następnie należy skorzystać z systemu Kontomatik, aby wysłać niezbędne wyciągi bankowe. Weryfikacja, dzięki systemowi Kontomatik pozwoli określić stan Twoich finansów, a co za tym idzie, przygotować ofertę indywidualnie do Twoich potrzeb oraz uwzględniającą Twoje możliwości spłaty zadłużenia. Firma Opoqa, dbając o dobry stan finansów swoich klientów, nie tylko oferuje dogodne pożyczki krótkoterminowe, ale poprzez kontrolę ich poziomu zadłużenia oraz terminowości spłaty zobowiązań, dba o sprawne wyjście z zadłużenia – możesz otrzymać kwotę pożyczki zgodną z Twoimi możliwościami spłaty. Jeżeli proces weryfikacji danych oraz poprzez system Kontomatik przebiegnie prawidłowo, pracownicy firmy Opoqa przygotują ofertę, która zostanie wysłana do Ciebie w drodze elektronicznej, na trwałym nośniku. Przed podpisaniem umowy ramowej, uzyskasz dostęp do jej wzoru oraz warunków przyznawania pożyczki, które ściśle określają wszystkie koszty zobowiązania.

Kto może ubiegać się o pożyczkę w Opoqa?

O pożyczkę w Opoqa może ubiegać się obywatel Polski, legitymujący się aktualnym dowodem osobistym, posiadający zameldowanie na terytorium Polski, numer PESEL oraz własny rachunek bankowy. Aby pozytywnie przejść proces weryfikacji, należy znajdować się w przedziale wiekowym, pomiędzy 20, a 75 rokiem życia. Opoqa, przed wydaniem pozytywnej decyzji kredytowej, sprawdza wszystkie rejestry, które gromadzą dane na temat osób zadłużonych, nieterminowo regulujących swoje zobowiązania. Aby otrzymać pożyczkę, należy posiadać pozytywna historie kredytową. Firma Opoqa dla nowych klientów często przygotowuje specjalne oferty i promocje, z których warto skorzystać, jednak zanim będziesz mógł otrzymać spersonalizowana ofertę, musisz przejść przez system weryfikacji. Nowi klienci, których stan finansowy pozwala na spłatę pożyczki oraz posiadający dane, umożliwiające podpisanie umowy z Opoqa, mogą liczyć na propozycję maksymalnej kwoty pożyczki, wynoszącą 6000 zł.

Dostałeś pożyczkę w Opoqa, co dalej?

Jeżeli Twój wniosek o pożyczkę został zaakceptowany, powinieneś podpisać umowę ramową oraz zapoznać się z warunkami spłaty swojej pożyczki. W dokumentacji będzie zawarty całkowity koszt pożyczki, uwzględniający kwotę zobowiązania, odsetki oraz prowizję za udzielenie kredytu. Na spłatę zobowiązania dostaniesz wyznaczony termin, z reguły jest to 30 dni roboczych, a wpłaty będziesz musiał dokonać na jedno z kont bankowych firmy Opoqa. Przedsiębiorstwo posiada rachunki bankowe w PKO Banku Polskim S. A., Alior Banku oraz Santander Banku Polskim S. A. Przy dokonywaniu wpłaty warto uwzględnić terminy księgowania wpłat, aby nie zostały naliczone odsetki. W przypadku, gdy termin spłaty Twojej pożyczki będzie musiał ulec przedłużeniu, skontaktuj się z pracownikami Opoqa telefonicznie lub e-mailowo, aby dobrać korzystne dla Ciebie rozwiązanie przedłużenia spłaty.

Stefan Rączka