Podatek od pożyczki

Podatek od pożyczki

Bardzo często stajemy przed koniecznością zaciągnięcia pożyczki na określoną sumę pieniędzy od znajomych, czy też od najbliższej rodziny. Warto się jednak zastanowić, czy nie obowiązuje nas podatek od pożyczki, aby nie narazić się na ewentualne konsekwencje prawne. 

Zgodnie z obowiązującą ustawą z dn. 9 września 200 r. dotyczącą podatku od czynności cywilnoprawnych, pożyczki muszą być opodatkowane. Stawka opodatkowania w tym przypadku wynosi 2% podstawy, którą można co do zasady określić wartość pożyczanej kwoty pieniędzy. 

Pożyczka od najbliższej rodziny

Ustawodawca obejmując podatkiem od czynności cywilnoprawnych pożyczki przewidział jednakże pewne wyjątki, które w świetle przepisów są zwolnione z opodatkowania. Są to pożyczki udzielane pomiędzy osobami zaliczanymi do tak zwanej I grupy podatkowej do kwoty 9637 zł, zatem pożyczki udzielane przez teściów, macochę, ojczyma, rodzeństwo, synową, zięcia, pasierba, wstępnych, zstępnych, czy małżonków. W powyższym przypadku nie trzeba płacić podatku.

Warto zaznaczyć przy tym, że kwota zwolnienia 9637 zł stanowi górny limit pożyczki pozyskanej od jednej osoby, a jej łączna wartość obejmuje okres pięciu lat. 

Ponadto istnieje możliwość, aby pożyczka udzielona przez małżonków, macochę, ojczyma, rodzeństwo, pasierba, wstępnych, zstępnych nie była w ogóle  w żaden sposób opodatkowana, niezależnie od wysokości pozyskanej kwoty. Co istotne podatek od pożyczki będzie musiał być zapłacony w wypadku pożyczek pomiędzy teściami, synową i zięciem. Na poczet skorzystania z nielimitowanej wartości konieczne będzie: 

  • złożenie stosownej deklaracji odnośnie podatku od czynności cywilnoprawnych odpowiedniemu oragnowi podatkowemu w terminie 14 dni, począwszy od dokonania czynności,
  • udokumentowanie otrzymania przez pożyczkobiorcę pieniędzy przekazem pocztowym, na rachunek prowadzony przez spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową, albo na rachunek bankowy. 

Pożyczka od znajomych, jak i od innych osób niespokrewnionych

Inna sytuacja będzie mieć miejsce w wypadku wzięcia pożyczki od znajomych. Pożyczki od znajomych, a zatem od niespokrewnionych z nami osób, które nie zaliczają się do I grupy podatkowej opodatkowane będą 2% stawką podatku. Są jednakże wyjatki, które podlegają zwolnieniu z podatku. Zgodnie z obowiązującą ustawą o podatku od czynności cywilnoprawnych są to : 

  • pożyczki udzielane przez przedsiębiorców, niemających swojej siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale prowadzących działalność w zakresie udzielania pożyczek i kredytowania, 
  • pożyczki otrzymywane od jednej osoby w kwocie, która nie przekracza 5 tysięcy złotych, albo 25 tysięcy złotych w przeciągu trzech kolejnych lat, 
  • pożyczki udzielane przez wspólników (akcjonariuszy) spółką kapitałowym,
  • pożyczki z utworzonych na drodze ustawy innych funduszy celowych,
  • pożyczki z funduszy, albo kas zakładowych, pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych, koleżeńskich kas oszczędnościowo-pożyczkowych działających w wojsku, z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Stefan Rączka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.