Pożyczkodaj opinie

Pożyczkodaj opinie

 Firma Pożyczkodaj ma swoją siedzibę w Kielcach, przy ulicy Paderewskiego 48. Biuro Obsługi Klienta jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 18, z wyjątkiem świąt państwowych. Z firmą możemy się skontaktować poprzez infolinię: 801013003 lub pod numerem telefonu 41/2605051. Adres mailowy do firmy to: biuro@pozyczkodaj.pl

 Jakie warunki należy spełnić, aby dostać pożyczkę?

  Powinniśmy posiadać obywatelstwo Rzeczypospolitej Polskiej. Mieścić się w przedziale od 28 do 84 lat. Nie możemy również widnieć w rejestrze dłużników, którzy naruszyli obowiązek terminowego regulowania należności. Jeżeli nie spełniamy któregokolwiek z powyższych warunków, wówczas pożyczka nie zostanie nam przyznana.

 Jakie należy posiadać dokumenty, by móc ubiegać się o pożyczkę?

 Firma wymaga minimum formalności. Są to: potwierdzenie wynagrodzenia oraz naszych danych z dowodu osobistego, numeru telefonu oraz rachunku bankowego.

 Czy możemy starać się o pożyczkę jeżeli posiadamy inne zobowiązania finansowe?

 Tak. Nasze pożyczki zaciągnięte w innych firmach nie stanowią przeszkody do starania się o pożyczkę.

 Jaka jest maksymalna wysokość pożyczki dla nowych klientów?

Jeżeli wnioskujemy w firmie po raz pierwszy, możemy ubiegać się o pożyczkę w kwocie nie przekraczającej 1000zł, kolejne do 5000 zł.

 Kiedy mamy możliwość zaciągnięcia kolejnej pożyczki?

W dowolnym momencie po spłacie poprzedniej.

Ile czasu musimy czekać na informację o przyznaniu pożyczki?

 Firma Pożyczkodaj dokłada wszelkich starań, aby skrócić ten czas maksymalnie. Zależy to jednak od kilku czynników: zaksięgowania wpłaty rejestracyjnej na koncie instytucji oraz od dostępności bazy Biura Informacji Kredytowej S.A, gdzie firma sprawdza naszą zdolność kredytową. Najczęściej jednak decyzję otrzymujemy w ciągu kilku minut od momentu złożenia wniosku.

 Czy możemy wnioskować o pożyczkę przez telefon?

 Niestety nie ma takiej możliwości. Możemy to zrobić tylko przez internet.

Czy musimy dokonywać opłaty rejestracyjnej?

 Tak, jest ona konieczna, by firma mogła potwierdzić naszą tożsamość. Jest ona jednak symboliczna.

Z jakiego rachunku należy dokonać opłaty rejestracyjnej?

 Z konta bankowego, którego jesteśmy właścicielem.

  Jak długo musimy czekać na pieniądze?

  Jeżeli otrzymaliśmy pozytywną decyzję o przyznaniu pożyczki, czas oczekiwania to około 5 min .To kiedy otrzymamy pieniądze jest jednak zależne od momentu zaksięgowania kwoty przez nasz bank.

  Czy musimy podpisywać umowę?

 Tak, jest to konieczne. Podpisanie umowy jest wymogiem prawnym. Tylko w ten sposób możemy otrzymać pożyczkę.

Na jak długo możemy maksymalnie zaciągnąć pożyczkę?

  30 dni.

 Jak spłacić chwilówkę?

 W tym celu należy zalogować się do serwisu. Otrzymamy numer konta, na który należy dokonać spłaty.

 Czy możliwe jest przedłużenie terminu spłaty pożyczki?

 Tak. Odbywa się ono po dokonaniu opłaty za przedłużenie. Jej wysokość zależy od kwoty pożyczki. Pod uwagę brany jest również termin przedłużenia kredytu.

Czy możemy spłacić pożyczkę przed terminem?

 Tak. Nie płacimy wówczas odsetek za niewykorzystany okres pożyczki.

W jakim przypadku nasz wniosek może zostać odrzucony?

Firma może odmówić przyznania pożyczki jeżeli nie spełnimy, któregoś z następujących warunków:

– nie jesteśmy obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej

– nie spełniamy kryterium wieku, mamy mniej niż 28 lat i więcej niż 83 lata

– widniejemy w rejestrze dłużników

– posiadamy niespłaconą pożyczkę w firmie Pożyczkodaj

– nasz formularz rejestracyjny zawiera błędy

– nie spełniamy kryteriów wymaganego wynagrodzenia

Co się dzieje z naszym wnioskiem, jeżeli nie dostarczymy wymaganych dokumentów lub nie dokonamy opłaty rejestracyjnej?

Nasz wniosek zostanie usunięty po 10 dniach od momentu wprowadzenia.

Czy otrzymamy informację, jeżeli nasz wniosek zostanie odrzucony?

Tak. Dostajemy informację zwrotną od firmy zarówno w przypadku pozytywnej jak i negatywnej decyzji firmy.

Czy przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni?

 Tak, mamy takie prawo. Po poinformowaniu firmy o naszej decyzji, mamy 30 dni na spłatę pożyczki.

Stefan Rączka