Rapida opinie

Rapida opinie

Rapida jest brytyjską firmą działającą od ponad 10 lat. W Polsce cieszy się sporym zainteresowaniem, gdyż kieruje ona swoją ofertę również do osób posiadających złą historię kredytową.

Wymagania stawiane kredytobiorcy:

Rapida Money podejmując decyzję o przyznaniu pożyczki nie kieruje się historią kredytową.

Aby ją otrzymać należy posiadać pełną zdolność do podejmowania decyzji przy czynnościach prawnych, oraz mieścić się w granicy wiekowej między 18, a 75 rokiem życia. Konieczne jest również posiadanie stałego zameldowania na terenie Polski, bądź karty stałego pobytu. Warunkiem koniecznym jest wykazanie dowodów na posiadanie zdolności pokrywania comiesięcznych rat, a także zapewnienie sobie gwaranta spełniającego określone kryteria.

Osoby będące w trakcie postępowania o ogłoszenie upadłości konsumenckiej nie mogą liczyć na otrzymanie środków pieniężnych w tej firmie.

Wymagania stawiane gwarantowi:

Osoba, która zgodzi się zostać gwarantem musi być w wieku od 25 do 75 lat. Musi wykazać, że w przeszłości nie posiadała problemów ze spłatą swoich zobowiązań. Gwarant będzie odpowiedzialny za uiszczenie rat, których nie dokona pożyczkobiorca. Dlatego tak ważne jest, aby posiadał on pełną stabilizację finansową.

Jeżeli pożyczkobiorca z różnych przyczyn nie będzie w stanie kontynuować spłat, bądź umrze, to gwarant poniesie całkowitą odpowiedzialność za uregulowanie pozostałych rat, aż dokona całkowitej spłaty pożyczki.

Proces przyznania pożyczki:

Rozpocznie się on po złożeniu wniosku. Dokonuje się tego on-line i zajmuje to około 5 minut. Jeżeli zostanie on zaakceptowany zostanie wysłany specjalny link do gwaranta. Gwarant musi wypełnić i podpisać część przeznaczoną specjalnie dla niego.

Obie strony zostaną poproszone o wypełnienie krótkiego formularza, w którym należy wprowadzić dane odnośnie dochodów oraz comiesięcznych wydatków.

Pozytywne przejście procesu weryfikacji, będzie możliwe jedynie po wcześniejszym udzieleniu pełnomocnictwa do złożenia zapytań w biurach informacji kredytowych i gospodarczych.

Zainicjowana zostanie również rozmowa telefoniczna, w trakcie której zostaną dokonane ustalenia odnośnie terminów spłaty rat, a także potwierdzenie świadomości obowiązku dokonywania spłat w określonym czasie.

Dział obsługi skontaktuje się także z gwarantem w celu dokonania stosownych ustaleń, a także przedstawienia mu szczegółów związanych z przystąpieniem do długu.

Decyzja zostanie przesłana na e-mail, bądź przekazana telefonicznie przez pracownika.

Po otrzymaniu decyzji pozytywnej na adres mailowy, bądź wskazany do korespondencji zostanie przesłana umowa wraz z harmonogramem spłat.

Pożyczka wypłacana jest na konto gwaranta w ciągu 48 godzin i jest on zobowiązany do niezwłocznego przekazania pieniędzy pozyczkobiorcy.

Kwoty oferowane przez Rapida:

Dostępne są pożyczki od 2500 zł, aż do 25000 zł. Okres kredytowania wynosi od 12 do 48 miesięcy. Maksymalne RRSO to 99,54%.

Należy jednak pamiętać, aby dobrze przemyśleć w jakim dniu chcemy dokonywać wpłaty rat, gdyż nie ma możliwości przedłużenia, bądź odłożenia terminu spłaty. W przypadku problemów ze spłatą, które spowodują opóźnienie terminu wpłaty kredytobiorca zostanie obciążony odsetkami karnymi za zwłokę.

Możliwe formy rozliczeń:

Rapida oferuje trzy formy dokonywania wpłat.

Pierwszą jest podanie numeru karty i zlecenie dokonywania przelewów stałych.

Drugą samodzielne wpłacanie wymaganej kwoty na numer konta 19 1090 1056 0000 0001 3397 8140 podając w tytule przelewu swój numer PESEL.

Trzecią opcją jest dokonywanie wpłat on-line poprzez specjalną zakładkę „dokonaj płatności” na stronie pożyczkodawcy. Wystarczy jedynie podać numer PESEL.

Należy pamiętać, że nie dokonywanie wpłat w terminie będzie obciążało konsekwencjami nie tylko pożyczkobiorcę, ale także gwaranta.

Dane ogólne:

Rapida Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, zarejestrowana jest w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000647952. Wpisana jest również do Rejestru Instytucji Pożyczkowych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i znajduje się pod numerem RIP000379.

Dane teleadresowe:

Rapida Sp. z o.o.,

ul. Ostatnia 1C,

31-444 Kraków

Telefon: +48 222 922 291

Email: czesc@rapidamoney.pl

Dział Windykacji: windykacja@rapidamoney.pl

Telefon Działu Windykacji: 128 813 123

Stefan Rączka