Soho Credit opinie

Soho Credit opinie

 Soho Credit to ciekawa oferta pożyczkowa. Jakie są podstawowe dane o firmie i jakie warunki trzeba spełnić, żeby dostać tu pożyczkę?

Kontakt telefoniczny do firmy jest pod numerem: +48 222 668 302 – połączymy się z działem obsługi klienta. Wniosek o pożyczkę mogą składać osoby między 20, a 76 rokiem życia. Firma sprawdza czy nie mamy jakichkolwiek zaległości lub opóźnień w spłatach chwilówek lub kredytów. Maksymalna kwota pierwszej pożyczki wynosi tysiąc złotych na trzydzieści dni. Firma posiada numery kont bankowych w: Alior Banku, PKO BP, PEKAO SA, SANTANDER BANK POLSKA ( dawniej BZ WBK), mBANKU i MILLENIUM BANKU. Brak możliwości przedłużenia spłaty pożyczki. Siedziba firmy mieści się przy ulicy Postępu 16A.

Jakie są podstawowe warunki, aby otrzymać pożyczkę?

Musimy być obywatelami Polski i posiadać tutaj stałe zameldowanie. Spełnić kryterium wieku -mieścić się w przedziale dwadzieścia – siedemdziesiąt lat. Należy posiadać adres zamieszkania i zameldowania na terytorium Polski. Ponadto osoba ubiegająca się o pożyczkę powinna być stałym użytkownikiem telefonii komórkowej oraz posiadać osobisty rachunek bankowy na terenie kraju.

Jak pożyczyć pieniądze?

Na początku musimy się zarejestrować, wypełniając dokładnie wszystkie pola formularza. Zajmuje to kilka minut. Następnie należy potwierdzić numer naszego rachunku bankowego. W tym celu dokonujemy przelewu na kwotę 0,01 zł. Na to konto zostaną nam wysłane pieniądze. Firma Soho Credit nie akceptuje przelewów w SKOK oraz dokonywanych poprzez bankowe systemy przyspieszające. Po poprawnym wykonaniu wyżej wymienionych kroków, wniosek o pożyczkę zostanie niezwłocznie rozpatrzony. O decyzji zostaniemy poinformowani przez sms.

Jakie jeszcze informacje o firmie warto wziąć pod uwagę?

Firma sprawdza naszą zdolność kredytową. Pożyczając pieniądze drugi lub kolejny raz możemy wnioskować o kwotę ponad tysiąc złotych. Jak szybko rozpatrywany jest wniosek? Niezwłocznie od momentu ukończenia rejestracji. Jak długo czekamy na przelew pieniędzy? Jest on realizowany natychmiast, pod warunkiem, że posiadamy konto w jednym z wyżej wymienionych banków. W innym przypadku na przelew trzeba będzie poczekać trochę dłużej. Jest to uzależnione od procesów rozliczania pieniężnych przekazów międzybankowych zorganizowanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową.

Jaki jest termin zwrotu pożyczki? Jest on określony w Umowie Pożyczki Soho Credit. W firmie nie ma możliwości wzięcia kilku pożyczek w tym samym czasie. Po spłacie jednej, możemy złożyć wniosek o kolejną. Jest możliwość zwrotu pożyczki szybciej niż jest to napisane w umowie. Jak możemy ją spłacić? Z dowolnego konta bankowego i wybraną przez nas metodą płatności.

Kiedy firma Soho Credit może odmówić nam pożyczki?

Taka możliwość pojawia się wtedy kiedy nie spłaciliśmy poprzedniego zobowiązania na czas, nie spełniamy warunków weryfikacji. Podaliśmy nieprawdziwe dane. Nie spełniamy warunków umowy i regulaminu. Mamy jakiekolwiek opóźnienia lub zaległości w spłatach pożyczek lub kredytów.

Prawo do odstąpienia od umowy.

Warto pamiętać, że mamy prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od momentu wzięcia pożyczki. W tym celu należy wysłać do firmy odpowiednie pismo wraz z własnoręcznym podpisem. Po zaakceptowaniu naszego odstąpienia mamy 30 dni na spłatę kapitału. Jeżeli w tym terminie nie wywiążemy się z umowy, możemy spodziewać się działań windykacyjnych firmy lub skierowania sprawy na drogę sądową. Kosztami postępowania zostanie obciążony pożyczkobiorca. Firma zastrzega sobie prawo do działań upominawczych – wysyłanie smsów, kontakt telefoniczny lub mailowy.

Firma Soho Credit ma również prawo naliczać nam odsetki w przypadku nieterminowej spłaty.

W jaki sposób możemy zmienić numer konta bankowego?

W tym celu należy z nowego konta dokonać przelewu na kwotę 0,01 zł. W tytule wpisujemy numer PESEL. Dodajemy informację o zmianie numeru konta bankowego. Firma po pozytywnej weryfikacji potwierdzi zmianę konta smsem.

Jak dokonać zmiany adresu email?

Dokonujemy przelewu na kwotę 0,01 zł. z naszego zweryfikowanego konta.  W tytule przelewu podajemy nowy adres email. Dokonana zmiana również zostanie potwierdzona przez firmę smsem.

e-mail: info@sohocredit.pl

tel.:  +48 222 668 302

Stefan Rączka