Solven opinie

Solven opinie

Solven pożyczki krótkoterminowe

Instytucja finansowa Solven, oferująca pożyczki krótkoterminowe, to przedsiębiorstwo, funkcjonujące w ramach Solven Finance Sp. z o. o. Spółka, oparta o polski kapitał, działa na zasadach firmy pożyczkowej w oparciu o przepisy prawa. Przedsiębiorstwo jest legalnie działającą instytucją z siedzibą w Szczecinie, która posiada niezbędne wpisy w rejestrach, a wszelkie czynności, związane z obsługą klienta na etapie składania wniosku, realizacji postanowień umowy oraz czynności, związanych ze spłatą zadłużenia są zgodne z prawem i oficjalnie ujawnione stronom umowy. Solven już od momentu pierwszego kontaktu z klientem dba o przejrzystość oferty, nieskomplikowane systemy funkcjonowania strony internetowej oraz zapoznanie zainteresowanych ze wszystkimi aspektami umowy pożyczkowej. Każdy, nawet jeśli nie zdecyduje się złożyć wniosku o pożyczkę, posiada dostęp do wzorów dokumentów, takich jak formularz informacyjny, umowa pożyczkowa, oświadczenie o zmianie danych oraz polityka prywatności.

Pierwsza pożyczka, zwana Solven-ówką

Uczciwe zasady na każdym etapie współpracy z firmą Solven, to po pierwsze jasne reguły przy składaniu wniosku kredytowego oraz możliwość kontaktu z pracownikami firmy w przypadku nieścisłości, wynikających z jakiegokolwiek obszaru funkcjonowania Solven. Można skorzystać z możliwości kontaktu telefonicznego, od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00 – 20.00, pod numerem telefonu: 22 230 23 02. Jeśli wybierzesz formę kontaktu elektronicznego, wiadomość możesz wysłać na adres e-mailowy: biuro@solven.pl W instytucji finansowej Solven można ubiegać się o pożyczkę w wysokości od 300 zł, do nawet 5000 zł, na okres spłaty od 1 dnia, do trzydziestu dni. Dzięki nowoczesnej formie kalkulatora pożyczek, dostępnego w postaci wskaźnika do samodzielnego wyboru wartości, na stronie internetowej firmy Solven, osoba zainteresowana pożyczką może dokonać kalkulacji kosztów oferty. Aby wnioskować o pierwszą pożyczkę Solven-ówkę, należy spełnić kilka, jasno określonych wymogów. Najważniejszymi z nich są ukończenie osiemnastego roku życia, posiadanie zdolności do czynności prawnych oraz uzyskanie pozytywnej opinii na temat zdolności kredytowej. Wnioskując o pierwszą pożyczkę, przeciwnie do konkurencyjnych firm, Solven nie narzuca limitu dostępnej kwoty. Konsument, składający wniosek po raz pierwszy, może skorzystać z takich samych możliwości, w zakresie dostępności kwoty pożyczki, jak stały klient Solven. Osoba zainteresowana ofertą może wnioskować o środki finansowe na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą. Przy pierwszej pożyczce w firmie Solven, w trosce o dobrą kondycję finansów klientów, zaleca się ustalenie kwoty pożyczki do 1700 zł, jednak ostateczna kwota zależy od możliwości, wynikających z analizy danych wnioskodawcy.

Jak otrzymać pożyczkę krótkoterminową w Solven?

Osoba, zainteresowana wsparciem finansowym w postaci pożyczki na krótki termin spłaty, wszystkich formalności dokona w drodze internetowej. Rejestracja w systemie internetowym firmy Solven nie wymaga podania szczegółowych danych, nie są sprawdzane Twoje wyciągi bankowe, ani potwierdzenie zatrudnienia. Wniosek o pożyczkę przyjmowany jest na podstawie danych, które zostaną podane w formularzu. Procedura jest nieskomplikowana, polega na wykonaniu trzech prostych kroków rejestracji. Po dokonaniu rejestracji w postaci wypełnienia formularza na stronie Solven, otrzymasz sms z kodem, potwierdzającym dostęp do konta internetowego w serwisie, teraz już możesz złożyć wniosek o przyznanie pożyczki w trzech krokach. W dziale: Daj się poznać potwierdzisz swoje obywatelstwo, numer Pesel, posiadanie konta bankowego oraz aktywnego numeru telefonu. Aby otrzymać pożyczkę, będziesz musiał poinformować instytucję o tym, na jaki rachunek bankowy wpływa Twoje wynagrodzenie. Ostatnim krokiem będzie podsumowanie wniosku i oczekiwanie na decyzję kredytową. Solven sprawdza rejestr KRD oraz KBiG celem potwierdzenia, czy Twoja zdolność kredytowa jest pozytywna i poprzednie spłaty zobowiązań odbywały się bez zakłóceń. Jeżeli jesteś już klientem klientem Solven, masz prawo skorzystać z możliwości przedłużenia terminu spłaty pożyczki. Możesz przedłużyć ten termin o 7, 14, a nawet 30 dni. Solven przyjmuje wpłaty na rachunek Banku PeKaO S. A., a termin spłaty można przedłużyć nawet wtedy, gdy zakładany czas na regulację zobowiązania już minął. Przedłużanie spłaty jest usługą płatną.

e-mail: biuro@solven.pl

tel.:  222 302 302

Stefan Rączka