SzybkaMoneta opinie

SzybkaMoneta opinie

 Szybka-Moneta to polska firma pożyczkowa, która specjalizuje się w udzielaniu kredytów krótkoterminowych tzw. chwilówek. Ma swoją siedzibę w Krakowie. Jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 17. Telefon kontaktowy do firmy: 12 357 43 58. Mamy również możliwość kontaktu mailowego. Na stronie firmy dostępny jest również formularz kontaktowy.

 Jakie kryteria należy spełnić by móc ubiegać się o pożyczkę?

Powinniśmy być obywatelami Rzeczypospolitej Polskiej. Mieścić się w przedziale wieku dwadzieścia – siedemdziesiąt pięć lat. Posiadać aktywne Konto Internetowe na stronie Szybka- Moneta. Ponadto mieć spłaconą poprzednią pożyczkę w firmie.

 Jakie bazy są sprawdzane w celu weryfikacji naszego wniosku i ewentualnej zgody na pożyczkę?

Firma stosuje innowacyjne rozwiązanie w oparciu o usługę Kontomatik. Na tej podstawie potwierdza tożsamość klienta oraz bada jego historię kredytową.

Jakie dokumenty należy przedstawić, aby otrzymać pożyczkę?

Wystarczy zarejestrować się na stronie firmy Szybka-Moneta . Firma może dodatkowo poprosić nas o dodatkowe dokumenty potwierdzające prawdziwość danych wprowadzonych podczas rejestracji.

Jaka jest kwota pożyczki dla nowych klientów?

 Jeżeli staramy się o pożyczkę po raz pierwszy, maksymalna kwota jaką możemy uzyskać to 1000 zł na 30 dni.

W jakich bankach firma Szybka-Moneta posiada swoje konta bankowe?

Aktualnie są to: Alior Bank, PKO Bank Polski oraz mBank S.A.

Czy można przedłużyć termin spłaty pożyczki?

Firma przewiduje taką możliwość dla swoich klientów. W tym celu należy uiścić opłatę za przedłużenie okresu spłaty. Warto pamiętać, że jako nowi klienci, możemy prolongować pożyczkę na 30 dni.

Czy możemy otrzymać kilka pożyczek w tym samym czasie?

W tym samym czasie możemy wziąć tylko jedną pożyczkę.

Czy potrzebne jest poręczenie lub zastaw?

Dodatkowe zabezpieczenia pożyczki nie są wymagane.

Czy możemy otrzymać pożyczkę jeśli posiadamy inne kredyty lub zobowiązania finansowe?

 Tak, pod warunkiem, że nie mamy żadnych zaległości w ich spłacie.

Jak szybko otrzymamy decyzję w sprawie pożyczki?

Natychmiast po zaksięgowaniu opłaty rejestracyjnej na jednym z rachunków bankowych firmy. Decyzja jest wysyłana do klienta na jego adres meilowy.

Ile wynosi opłata rejestracyjna?

Jeden grosz.

Z jakiego banku należy dokonać takiej opłaty?

Z tego, którego jesteśmy właścicielem.

Czy w Szybkiej-Monecie podpisujemy papierową wersję umowy pożyczki?

Tak. Po wypłacie pierwszej pożyczki umowa jest wysyłana na podany przez nas adres wraz z opłaconą kopertą zwrotną. Po podpisaniu dokumentu, odsyłamy go z powrotem na adres firmy Szybka-Moneta. Na podstawie raz podpisanej umowy, udzielane są kolejne pożyczki.

Co powinniśmy zrobić jeżeli nie jesteśmy w stanie spłacić pożyczki w terminie?

W tym celu należy niezwłocznie skontaktować się z firmą telefonicznie lub mailowo.

Czy możliwy jest zwrot pożyczki we wcześniejszym terminie?

 Tak. Z tego tytułu nie ponosimy żadnych dodatkowych opłat.

Jaki są konsekwencje braku spłaty pożyczki lub jej opóznienia?

W tym przypadku naliczane są odsetki w wysokości 14% rocznie. Do tego mogą dojść koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego – o ile zajdzie taka potrzeba.

Dodatkowe informacje.

Na stronie w zakładce dokumenty mamy dostęp do umowy ramowej udzielania pożyczek gotówkowych, regulaminu i tabeli opłat. Warto się z nimi zapoznać zanim zdecydujemy się na wnioskowanie o pożyczkę. Przysługuje nam prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni. W tym celu należy poinformować firmę o naszej decyzji i przesłać wniosek wraz z własnoręcznym podpisem. Po zaakceptowaniu go przez firmę mamy 30 dni na spłatę kapitału.

Mamy także prawo do składania reklamacji, jeżeli cokolwiek w działaniu firmy nam nie odpowiada. Możemy tego dokonać pisemnie na dares korespondencyjny firmy, mailowo lub telefonicznie. Wszystkie reklamacje zostaną rozpatrzone bezzwłocznie.  nie później niż w ciągu 30 dni od daty otrzymania.

Warto też pamiętać, że rozmowy telefoniczne prowadzone przez Pożyczkodawcę mogą być nagrywane.

Dane kontaktowe:

telefon: 12 357 43 58
biuro@szybka-moneta.pl

Stefan Rączka